O NAMA

U NAJBOLJIM RUKAMA

Vrhunski tim naših kardiologa i angiologa, sa iskustvom u dijagnostici i lečenju više od 250.000 odraslih i dece, uključujući i one sa najsloženijim ili retkim stanjima, rade zajedno na proceni i lečenju ljudi sa kardiovaskularnim oboljenjima.

Stručnu dijagnozu i tretman personalizovan za Vas, pružaju subspecijalisti za urođene bolesti srca, kod odraslih i dece, koronarne i periferne arterijske bolesti, hipertrofičnu kardiomiopatiju, poremćaje srčanog ritma i bolesti srčanih zalistaka, kao i bolesti venskog sistema i aneurizmatskih proširenja krvnih sudova.

0
Godina rada
0 +
pregledanih pacijenata
1
nacionalni eksperti
1 +
Interventnih procedura

NAŠ TIM

Uspešan tretman počinje tačnom dijagnozom

Profesor Arsen Ristić

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Priznati kardiolog, specijalista za srčane bolesti, autor brojnih naučnih radova i vodiča u oblasti kardiologije, sa međunarodnim priznanjem i iskustvom.

MD, PhD, Dragan Vasić

Specijalista interne medicine i angiologije.
Načelnik neinvazivne vaskularne laboratorije
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
Univerzitetski klinički centar Srbije.
Predsednik Udruženja angiologa Srbije.

Dr Dragana Janković

Specijalista interne medicine i kardiologije.
Član Srpskog lekarskog drušva, lekarske komore Srbije, udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa. Aktivno se usavršava na domaćim i inostranim kongresima.

Prof. Dejana Popović

Profesor na Medicinskom fakultetu, zaposlena u Kliničkom centru Srbije. Autor naučnih radova, član profesionalnih udruženja kardiologije. Vrši specijalističke preglede, ultrazvuk srca, testove opterećenja i stres ehokardiografske testove.

Doc. Dr Vojislav Giga

Docent na Medicinskom fakultetu, specijalista interne medicine na Klinici za kardiologiju. Ekspertiza u testovima opterećenja srca, sportskoj kardiologiji i kliničkoj kardiologiji.

Ass dr Igor Stefanović

Lekar specijalista pedijatar i klinički asistent.
Šef odseka za neinvazivnu dijagnostiku službe za kardiologiju u Univerzitetskoj dečjoj klinici. Autor više od 16 radova sa SCI liste i član relevantnih stručnih udruženja.

Dr Oliver Radmili

Specijalista radiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS. Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom kardiovaskularnog sistem. Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.

ULTRAZVUČNA SONDA

Sonovein aparat funkcioniše poput sunčevih zraka kroz lupu, tako što se talasi grupišu zajedno.

TERAPIJSKI ULTRAZVUK

Terapija funkcioniše slično dijagnostičkom ultrazvuku, ali je većeg inteziteta.

PROŠIRENE VENE

Prednost Sonovein tretmana je i to što ultrazvuk cilja samo bolesne vene.

ŽARIŠTE

Tokom tretmana vena se zagreva, što dovodi do toga da se ona smanji i zatvori.