RADIOLOGIJA

Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i tretmanom bolesti i povreda uz pomoć medicinske slikovne dijagnostike. Ova disciplina koristi različite modalitete, kao što su rendgen, kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonanca (MR), ultrazvuk i nuklearna medicina, kako bi se pružile informacije o unutrašnjim strukturama tela. Radiologija igra ključnu ulogu u medicini, omogućavajući ranu dijagnostiku, praćenje napretka bolesti i upravljanje lečenjem. Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije, radiolozi mogu otkriti i tumačiti čak i najmanje promene na slikama, čime se postiže veća preciznost u dijagnostici.

ULTRAZVUK ABDOMENA

Ultrazvuk abdomena je vrsta imidžing procedure. Koristi se za pregled organa u abdomenu, uključujući jetru, žučnu kesu, slezinu, pankreas i bubrege. Ultrazvukom se mogu pregledati i krvni sudovi koji vode do nekih od ovih organa, kao što su donja šuplja vena i aorta.

KAKO SE PRIPREMITI ZA TEST

Potrebno je da ne jedete i ne pijete nekoliko sati pre ispitivanja. 

U većini vremena test traje manje od 30 minuta.

ZAŠTO SE TEST IZVODI

U cilju dijagnostike uzrokbolova u stomakuinfekcije bubregapraćenje tumora i karcinoma, lečenje ascitesa, stanja nakon povreda, kamenja u žučnoj kesi ili bubrezima, radi utvrdjivanja uzroka abnormalnih laboratorijskih analiza, kao što su testovi funkcije jetre ilbubrega.

Vesel - Radiologija

ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE

Ultrazvuk abdomena je vrsta imidžing procedure. Koristi se za pregled organa u abdomenu, uključujući jetru, žučnu kesu, slezinu, pankreas i bubrege. Ultrazvukom se mogu pregledati i krvni sudovi koji vode do nekih od ovih organa, kao što su donja šuplja vena i aorta.

Abdomen ultrasound exam

ZAŠTO SE TEST IZVODI

Ultrazvuk štitne žlezde se obično radi kada fizički pregled pokaže palpabilan tiroidni čvor ili je štitna žlezda velika ili nepravilnog oblika (struma),  odnosno postoji sumnja postojanja cisti (čvorići ispunjeni tečnošću), ili tiroiditisa (zapaljenje štitne žlezde), bolest paratiroidnih žlezdi.

ULTRAZVUK MIŠIĆNO-SKELETNOG SISTEMA

Ultrazvuk mišićno-skeletnog sistema omogućava vizuelizaciju kostiju, zglobova, tetiva, mišića, burze, ligamenata, hrskavice, nerava, fascije u cilju dijagnostikovanja povreda, tendinitisa, burzitisa, medijalnog i lateralnog epikondilitisa, povreda meniskusa, istegnuća ligamenata, postojanje Bejkerove cista, sindroma Karpalnog tunela.

Za pregled nije potrebna posebna priprema.

Iskustvo sa revolucionarnim
tehnologijama i metodama, uz lični pristup pacijentu, su srž našeg rada.