USLUGE

EHOTERAPIJA SONOVEIN ®

Ehoterapija SONOVEIN® je jedina 100% neinvazivna metoda kojom se tretiraju proširene vene. To je prvi potpuno neinvazivni tretman za proširene vene i venske ulkuse na nogama.

Ehoterapija SONOVEIN® je tretman fokusiranim ultrazvukom visokog intenziteta (HIFU). Ultrazvuk se prenosi preko kože i fokusira na venu koja se tretira.

Ovo je najrevolucionarniji način operacije. Za razliku od endovenskog lasera, radiofrekventne terapije i čak skleroterapije penom, ovaj tretman je 100% neinvazivan.

KARDIOLOGIJA

DEČIJA KARDIOLOGIJA

SPORTSKA KARDIOLOGIJA

Kardiologija je medicinska specijalnost koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom bolesti srca i krvnih sudova. Kardiolozi koriste različite dijagnostičke metode kako bi procenili stanje srca, uključujući EKG (elektrokardiogram), ehokardiografiju, koronarografiju, testove opterećenja i druge neinvazivne i invazivne procedure.

ANGIOLOGIJA

Angiologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem vaskularnih bolesti, odnosno bolesti arterija, vena, limfnih sudova i mikrocirkulacije. Specijalisti angiologije se fokusiraju na proučavanje, dijagnostikovanje i tretman različitih stanja koja utiču na vaskularni sistem organizma.

Vaskularne bolesti mogu obuhvatati širok spektar stanja kao što su ateroskleroza, periferne arterijske bolesti, tromboze, varikozne vene, edemi i limfatičke bolesti. 

Vesel - Radiologija

RADIOLOGIJA

Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i tretmanom bolesti i povreda uz pomoć medicinske slikovne dijagnostike. Ova disciplina koristi različite modalitete, kao što su rendgen, kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonanca (MR), ultrazvuk i nuklearna medicina, kako bi se pružile informacije o unutrašnjim strukturama tela. Radiologija igra ključnu ulogu u medicini, omogućavajući ranu dijagnostiku, praćenje napretka bolesti i upravljanje lečenjem. Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije, radiolozi mogu otkriti i tumačiti čak i najmanje promene na slikama, čime se postiže veća preciznost u dijagnostici.