ANGIOLOGIJA

Angiologija je grana interne medicine koja se fokusira na funkciju i bolesti arterija, vena, najmanjih krvnih sudova (kapilara) i limfnog sistema. Glavne oblasti angiologije su degenerativna i inflamatorna oboljenja sudova ekstremiteta (npr. bolest perifernih arterija, venska tromboza, proširene vene, oblici edema, bolest belog prsta), krvnih sudova koji snabdevaju mozak (suženje karotidne arterije, moždani udar) i trbušni sudovi (npr. aneurizma aorte, suženje bubrežnih arterija ili crevnih sudova),

NUDIMO SAVREMENU DIJAGNOSTIKU I LEČENJE U SKLADU SA SMERNICAMA

DIJAGNOSTIČKE METODE

U NAJBOLJIM RUKAMA

Vrhunska inovativna tehnologija

Dragan Vasić, MD, PhD

Specijalista interne medicine i angiologije.
Načelnik neinvazivne vaskularne laboratorije
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
Univerzitetski klinički centar Srbije.
Predsednik Udruženja angiologa Srbije.

Iskustvo sa revolucionarnim
tehnologijama i metodama, uz lični pristup pacijentu, su srž našeg rada.