KARDIOLOGIJA

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi srcem, njegovim oboljenjima i bolestima kardiovaskularnog sistema. Oblast obuhvata medicinsku dijagnostiku i lečenje urođenih srčanih mana, koronarnih arterijskih bolesti, srčane insuficijencije, aritmija i valvularnih bolesti srca.

Vesel ima tim vrhunskih kardiologa koji primenjuju najsavremenije načine dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti. Kod nas, na jednom mestu, možete da uradite EKG, ultrazvuk srca sa Color Dopplerom, holter krvnog pritiska (24-satni holter krvnog pritiska), holter EKG-a (24-satni holter EKG-a), transezofagealnu ehokardiografiju (TEE), ergometriju (test opterećenja srca), ergometrijski stres eho test, farmakološki (Dobutaminski) stres eho test, procenu rezerve koronarnog protoka (CFR/ adenozinski test), i head up tilt test (Sinkopa test).

NUDIMO SAVREMENU DIJAGNOSTIKU I LEČENJE U SKLADU SA SMERNICAMA

DIJAGNOSTIČKE METODE

U NAJBOLJIM RUKAMA

Vrhunska inovativna tehnologija

Arsen Ristić, MD, PhD

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Priznati kardiolog, specijalista za srčane bolesti, autor brojnih naučnih radova i vodiča u oblasti kardiologije, sa međunarodnim priznanjem i iskustvom.

Dr Dragana Janković

Specijalista interne medicine i kardiologije. Član Srpskog lekarskog drušva, lekarske komore Srbije, udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa. Aktivno se usavršava na domaćim i inostranim kongresima.

Prof. Dejana Popović

Profesor na Medicinskom fakultetu, zaposlena u Kliničkom centru Srbije. Autor naučnih radova, član profesionalnih udruženja kardiologije. Vrši specijalističke preglede, ultrazvuk srca, testove opterećenja i stres ehokardiografske testove.

Ass dr Igor Stefanović

Lekar specijalista pedijatar i klinički asistent.
Šef odseka za neinvazivnu dijagnostiku službe za kardiologiju u Univerzitetskoj dečjoj klinici. Autor više od 16 radova sa SCI liste i član relevantnih stručnih udruženja.

Iskustvo sa revolucionarnim
tehnologijama i metodama, uz lični pristup pacijentu, su srž našeg rada.